V březnu jsme podepsali Smlouvu o potravinové pomoci s Potravinovou bankou Hradec Králové, která na území Královéhradeckého kraje pomáhá zabránit plýtvání potravinami a zachráněné potraviny distribuovat lidem v nouzi. To se děje pomocí partnerských organizací jako je právě ta naše.