Mapování potřeb a zjišťování informovanosti obyvatel
o sociálních službách v Hradci Králové.

V průběhu měsíce května 2021 provádí výzkumná agentura Sociotrendy ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem výzkum zaměřený na mapování potřeb a sociálních problémů obyvatel Hradce Králové ve vztahu k sociálním službám, ale také k otázkám bydlení apod. Cílem je zjistit nejen aktuální stav potřebnosti a spokojenosti obyvatel, ale i oblasti, ve kterých by potřebovali lepší podmínky nebo podporu, které by pomohly zlepšit jejich životní sociální situaci. Odkaz na průzkum je k dispozici zde: https://bit.ly/sdeleni

Informace z výzkumu budou podkladem pro stanovení priorit v rámci služeb pro občany a další rozvoj v oblasti sociálních služeb v následujících letech v Hradci Králové.