Domov Arreta2019-04-14T17:03:24+00:00

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Domova Arreta o.p.s. je poskytnout pobytovou odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým občanům od 19-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí za podpory pečující osoby a nejsou tak schopni svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami, ani za podpory terénních služeb a pečující osoba z nějakého důvodu potřebuje, aby za ni převzal krátkodobě péči jiný subjekt.

Domov Arreta o.p.s. je tu právě proto, aby rodinám s péčí o osoby blízké pomohl.

NABÍZENÉ SLUŽBY

Ubytování

Domov Arreta o.p.s. zajišťuje uživatelům přechodné ubytování na předem smluvenou dobu (Smlouvy uzavíráme od jednoho dne nejdéle na dobu 3 měsíců, v případě potřeby je možné smlouvu prodloužit).

Stravování

Strava je plánována tak, aby odpovídala věku uživatelů, jejich dietě a zásadám racionální výživy. Dle individuálních potřeb uživatele může být poskytnuta racionální strava nebo odlehčená strava – s omezením tuků a s omezením cukrů.

Sociální služby

V zařízení je zajištěna nepřetržitá sociální péče. Sociální služby jsou tedy poskytovány 24 hodin denně, od pondělí do neděle, celoročně a to včetně svátků.

Zaujala Vás nabídka našich služeb nebo máte dotaz?

KONTAKTUJTE NÁS

AKTUALITY

Vítání Jara

20. Březen, 2019|

V České republice nám letos začalo jaro 20. 3. 2019 ve 22:58, ale naši uživatelé ho přivítali vlastní tvorbou výzdoby do pokojů a jídelny již v odpoledních hodinách. [...]

REFERENCE

Jsem spokojen. Pečovatelé jsou obětaví, usměvaví a je o mě velmi dobře postaráno a ředitelka dohlíží velmi svědomitě na práci zaměstnanců.

Viktora Václav, uživatel

Zařízení Arreta, je jedna z nejlepších věcí, která nás při péči o dědečka potkala. Příjemné zázemí a velice ochotný a usměvavý personál se o našeho dědečka postaral na výbornou. V Arretě jsem se setkala jen s ochotnými a milými lidmi. Sama paní ředitelka taková je. Je to člověk na svém místě a moc nám pomohla. Děkuji za péči a pomoc která se dědečkovi i nám dostala.

Aneta Chmárová, vnučka uživatele

Můj syn Martin pobýval několikrát v Domově Arreta, kde je poskytována odlehčovací služba. Syn je tělesně i mentálně postižený, potřebuje pomoc při všech osobních úkonech (oblékání, jídlo, hygiena). Personál celého domova je k Martinovi velmi vstřícný, pohodový, laskavý. Ve všech osobních i hygienických úkonech mu pomáhají a z jejich přístupu je cítit lidskost a takt pro postiženého. Chci poděkovat všem pečovatelkám i pečovatelům a ostatnímu personálu za jejich nelehkou a záslužnou práci. Můj dík patří též paní ředitelce, která tento kolektiv pracovníků vede a velmi dobře. Je to nejlepší zařízení, které jsem poznala

J. Nejezchlebová, matka uživatele

GALERIE

Více fotografií naleznete zde

SPOJTE SE S NÁMI

Pro jakýkoli dotaz nebo poptávku služeb
vyplňte, prosím, tento formulář.
Velice rádi Vám odpovíme.

PODPORUJÍ NÁS

Naši sponzoři