Naše zařízení má ke dni 23.11.2020 za sebou 2 kolo preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů na základě příslušného Usnesení vlády ČR a Mimořádných opatření MZ ČR.

Pozitivní uživatelé jsou izolováni od uživatelů negativních. Všechny pečující osoby jsou o pozitivních výsledcích informováni. Celkem se jedná o 7 uživatelů. Jeden zaměstnanec je v domácí karanténě. Zatím se situaci daří zvládat a za to patří obrovské díky našemu personálu.

Pro více informací kontaktujte sociální pracovnici Bc. Renátu Sodomkovou na tel.: 607 619 212.

Veškeré příjmy nových uživatelů jsou zastaveny.

24.11.2020 Bc. Michaela Kopta Šedivá, ředitelka zařízení