Domov Arreta o.p.s. má zpracován krizový plán obsahující preventivní opatření v souvislosti se šířením viru s cílem ochránit uživatele zařízení a zaměstnance. Rovněž má k dispozici plán opatření pro případ, kdy by zařízení zůstalo v karanténě nebo byla uzavřena lokalita. V případě realizace krizových opatření budou činnosti minimalizovány a základní provoz personálně zabezpečen.

Sledujeme informace, jsme ve spojení s krajskou hygienickou stanicí a s orgány státní správy.

Na dotazy příbuzných a veřejnosti odpovídá: Luboš Rygl

e-mail: [email protected], tel.: 776 817 412

PO – PÁ  8.00 – 15.00 hod.

Na dotazy médií odpovídá: Bc. Michaela Kopta Šedivá

e- mail: [email protected], tel. 724 996 904