Režim návštěv v Domově Arreta o.p.s. od 17. 5. 2021 (MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN)
Od pondělí 17. 5. 2021 jsou umožněny návštěvy uživatelů bez omezení ve standartním denním režimu, a to kterýkoliv den v týdnu.
Doporučená doba návštěv je od 9:00 do 17:00 hodin.
Stále platí povinnost, kdy návštěvu je možné absolvovat s:
• Negativním antigenním testem ne starším 48 hodin
• Negativním PCR testem ne starším 48 hodin
• Dokladem o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech
• Certifikátem o očkování, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo min. 14 dní
Návštěva se při vstupu na oddělení v 2NP zapíše do knihy návštěv a potvrdí svým podpisem kromě svého jména a kontaktu informaci, kde uvede datum:
• kdy byl/a proveden poslední antigenní test s negativním výsledkem nebo
• kdy byl/a proveden poslední PCR test s negativním výsledkem nebo
• kdy bylo proděláno onemocnění Covid-19/poslední den karantény nebo
• kdy byl/a očkován/a (minimálně 14 dní po 2. očkování)
Po celou dobu návštěvy je nutné dodržovat povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem.
Děkujeme a těšíme se na viděnou Arreťáci