Režim návštěv v Domově Arreta o.p.s. od 31. 5. 2021 (MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN)
Od pondělí 31. 5. 2021 jsou umožněny návštěvy uživatelů bez omezení ve standartním denním režimu, a to kterýkoliv den v týdnu.
Doporučená doba návštěv je od 9:00 do 17:00 hodin.
Stále platí povinnost, kdy návštěvu je možné absolvovat s:
• negativním antigenním nebo PCR testem ne starším 48 hodin,
• dokladem o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech,
• certifikátem o očkování, kdy od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
• certifikátem o očkování, kdy od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
• od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Návštěva se při vstupu na oddělení v 2NP zapíše do knihy návštěv a potvrdí svým podpisem kromě svého jména a kontaktu informaci, kde uvede datum:
• kdy byl/a proveden poslední antigenní test s negativním výsledkem nebo
• kdy byl/a proveden poslední PCR test s negativním výsledkem nebo
• kdy bylo proděláno onemocnění Covid-19/poslední den karantény nebo
• kdy byl/a očkován/a
Po celou dobu návštěvy je nutné dodržovat povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem.
Děkujeme a těšíme se na viděnou Arreťáci