Na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 a MZDR 21735/2021 – 1/MIN/KAN a 16214/2020-6/MIN/KAN ze dne 19.8.2020 stanovuje ředitelka Domova Arreta o.p.s. tato pravidla pro návštěvy:

Návštěvy uživatelů jsou umožněny bez omezení ve standartním denním režimu, a to kterýkoliv den v týdnu. Doporučená doba návštěv je od 9:00 do 17:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

 

Stále platí povinnost, kdy návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

 • Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o očkování, že od aplikace dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o očkování, že od aplikace dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o očkování, že od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Návštěva se při vstupu na oddělení v 2NP zapíše do knihy návštěv a potvrdí svým podpisem kromě svého jména a kontaktu informaci, kde uvede datum:

 • kdy byl proveden poslední antigenní test s negativním výsledkem, nebo
 • kdy byl proveden poslední PCR test s negativním výsledkem, nebo
 • kdy bylo proděláno onemocnění Covid-19/poslední den karantény, nebo
 • kdy byl/a očkován/a.

Po celou dobu návštěvy je nutné dodržovat povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem (vždy bez výdechového ventilu).

Děkujeme a těšíme se na viděnou Arreťáci