Od 12.4.2021 jsou návštěvy povoleny ve dnech – Út, Čt, Pá v čase od 13:00 do 15:00 hod.
 
Zájemce o návštěvu si rezervuje termín návštěvy u sociální pracovnice Bc. Renáty Sodomkové na tel. čísle 607 619 212.
 
Při příchodu na návštěvu se zájemce dostaví do kanceláře sociální pracovnice, kde mu bude změřena teplota. Poté bude návštěva dovedena na jídelnu nebo pokoj uživatele (pokud je na pokoji sám) za dodržení doporučených režimových opatření: dezinfekce rukou, nasazený respirátor (min. FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu) po celou dobu návštěvy a rozestupy.
Na návštěvu mohou maximálně 2 osoby na 30 minut.
Návštěva se musí prokázat:
– Platným certifikátem o očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní,
– potvrzením o negativním antigenním nebo PCR testu ne starším 48 hodin,
– potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.
 
Tato opatření se nevztahují na opatrovníky uživatelů, na rodinné příslušníky uživatelů v terminálním stavu a výjimky udělené ředitelkou.