1. Oddělení v 1. patře je uzamčeno.
 2. Návštěvy jsou umožněny v čase 13.00 – 17.00 hodin s ohledem na denní rytmus uživatelů, dobu podávání jídla a chod oddělení.
 3. Dobu návštěvy je nutné si rezervovat. Evidenci rezervací vede sociální pracovnice Bc. Renáta Sodomková. Návštěvu lze sjednat telefonicky (607 619 212) nebo emailem ([email protected]) v čase PO – PÁ 8:00 – 10:00 hodin. Bez rezervace není návštěva umožněna.
 4. Návštěva probíhá především na jídelně oddělení mimo dobu podávání jídla, v kanceláři sociální pracovnice nebo vycházkou s uživatelem.
 5. Každá návštěva začíná v celou hodinu a nesmí trvat déle než 45 minut. Poslední návštěva opustí zařízení nejpozději v 17.45 hod.
 6. Na jídelně nebo v kanceláři sociální pracovnice může být návštěva pouze jednoho uživatele.
 7. Jeden uživatel nesmí mít více jak jednu návštěvu (maximálně dvě osoby, výjimky pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod) v jednom dni.
 8. Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 m. Uživatelé i návštěvníci mají po celou dobu návštěvy roušku.
 9. Pracovníci jsou povinni použití dezinfekce a roušek kontrolovat.
 10. Personál dotáže každého návštěvníka na symptomy Koronaviru (suchý kašel, obtížné dýchaní, bolest svalů, únava, teplota 37°C), a bezdotykovým teploměrem ověří tělesnou teplotu, v případě příznaků je oprávněn návštěvu zakázat.
 11. Personál vede evidenci návštěv v návštěvní knize a eviduje tyto osobní údaje (v souladu s Poučením o ochraně osobních údajů): jméno a příjmení, telefonní kontakt, datum a čas vstupu do budovy.
 12. Návštěvník je povinen při vstupu použít dezinfekci, správného postupu její aplikace, jednorázový návlek na obuv a použít roušku připravenou domovem.
 13. Dezinfekci ploch jídelny a vyvětrání po každé návštěvě zajišťuje pracovnice úklidu, v době její nepřítomnosti pracovníci přímé péče.
 14. Návštěvník je povinen při odchodu použít dezinfekci, správného postupu její aplikace, vrátit roušku a nahlásit odchod personálu.
 15. Pakliže se objednaná návštěva nemůže dostavit, je povinna telefonicky svůj čas uvolnit jiné návštěvě.
 16. V případě vzniku nákazy se celé oddělení stává COVID ZÓNOU a návštěvy již nejsou možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
 17. Ředitelka vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany uživatelů návštěvami.

Děkujeme za dodržování.