Na projektu spolupracují odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Jedná se o kartu I. C. E. (In Case of Emergency). Seniorská obálka je karta pro případ naléhavé pomoci, napomáhá usnadnění řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Je to tiskopis, který senioři vyplní podle návodu. Poskytnou základní údaje (alergie, nemoci, léky a kontakty na blízké osoby a praktického lékaře), a tato důležitost údajů je odlišena barvami, jako na semaforu. Dobře vyplněná a aktualizovaná Seniorská obálka urychlí čas zásahových jednotek ZZS, HZS, PČR v případě potřeby. Zefektivní i následnou nemocniční péči. Po vyplnění se tiskopis složí do tvaru obálky a umístí na viditelném místě v bytě. Buď na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří.

Seniorskou obálku a její pravidla pro vyplnění je možné stáhnout v přílohách níže.

Kontaktní osoba pro další informace – jedná-li se o našeho žadatele:

Bc. Renáta Sodomková, sociální pracovnice Domov Arreta o.p.s., mobil: 607 619 212, mail: [email protected]

Kontaktní osoba pro další informace:

Mgr. Jana Fröhlichová, krajská koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň pro Královéhradecký kraj, MPSV, regionální pracoviště: Gočárova třída 1620, 500 02 Hradec Králové, mobil: 728 483919, mail: [email protected]