Zdravotní služby

Odlehčovací služba není zdravotnické zařízení, ale zařízení sociální péče.

Odlehčovací služba není zdravotnické zařízení, ale zařízení sociální péče.

V našem zařízení není zdravotnický personál. Všechny námi poskytované služby vykonávají pracovníci v sociálních službách.

Klient zůstává v péči svého praktického lékaře, v případě potřeby je volán na návštěvní službu. Doprovod do jiného zdravotního zařízení je určován po dohodě s klientem, rodinou a vedoucí odlehčovací služby. Při podezření ohrožení života je volána LSPP. Pokud nastane situace, kdy je potřeba vykonat zdravotní úkon (převaz, výměna močového katétru, aplikace inzulínu nebo jiných léků apod.), je nutno zajistit na základě žádanky od praktického lékaře domácí zdravotní péči, která přijede do naší organizace a daný úkon vykoná. Pracovníci v sociálních službách pouze dohlížejí nad užíváním léků, které jsou nadávkované v našich týdenních dávkovačích na léky. Ošetření spadající do zdravotních úkonů zajišťuje: Agentura domácí zdravotní péče Hana Pekárková, ošetřovatelská služba Oblastní charita Hradec Králové, Domácí péče MAVEA, s.r.o., ProCare Medical, s.r.o. a jiné.

Dávkování léků lze zajistit těmito způsoby:

  • Klient si dávkuje a užívá léky sám
  • Jednou týdně nebo na základě domluvy dochází a dávkuje léky rodina
  • Na základě žádanky od praktického lékaře zajišťuje dávkování léků zdravotní sestra z agentury domácí zdravotní péče

Klient si musí sám či ve spolupráci s rodinou zajistit jeden z níže popsaných zdravotnických dokumentů (které budou po dobu pobytu uložené v uzamčené skříňce k dispozici zdravotníkům, rodinným příslušníkům nebo praktickým lékařům):

  • Rozpis užívaných léků
  • Kopii interní zprávy

Dále si uživatel musí zajistit dostatečné množství léků, inkontinentních pomůcek, obvazového materiálu apod. na celou dobu pobytu na odlehčovací službě.